The Lost Blademan (2011, Alan Mak, Felex Chong) 1.5/5

มีหลาย ๆ คนเคยเตือนเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่ของ Donnie Yen ที่ชื่อเรื่อง The Lost Blademan เอาไว้ว่าไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวนัก แต่ผมเองที่ขนาดหนัง Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon ซึ่งหลาย ๆ คนบ่น (และก่นด่า) กันก็ยังชอบได้ ก็เลยยังมีความคาดหวังจะหาความบันเทิงได้จาก หนังว่าด้วยเรื่องราวของกวนอูเรื่องนี้บ้าง … สุดท้ายที่ไม่ค่อยได้ตั้งความหวังเอาไว้ก็ยังต้องเรียกว่าผิดหวังจนได้ หลายปีมานี้ Donnie มีหนังดี ๆ ออกมาไม่น้อย น่าผิดหวังก็หลายเรื่อง แต่อาจจะพูดได้ว่า The Lost Blademan เป็นงานในยุคหลังที่ผมคิดว่าสนุกน้อยที่สุดของเขาแล้ว Read More